Natječaj za odabir suorganizatora Adventa u Varaždinu 2023.

klizaliste-advent

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA kao organizator Adventa u Varaždinu 2023. a na temelju zaključka Vijeća Turističke zajednice grada Varaždina, dana 31. kolovoza 2023. godine raspisuje NATJEČAJ za odabir suorganizatora programa na Kapucinskom trgu za događanje Advent u Varaždinu 2023.

Rok za zaprimanje ponude je 09. rujna 2023. godine.

Originalnu ponudu – popunjen obrazac ponude i popratnu dokumentaciju – treba dostaviti najkasnije 09. rujna 2023. godine do 12:00 sati. Ponudu molimo dostaviti, preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, na adresu Turističke zajednice grada Varaždina, Ivana Padovca 3, Varaždin. Radno vrijeme Turističke zajednice je radnim danom od 8:00  do 16:00 sati i subotom od 10:00 do 13:00 sati.

Tekst natječaja i obrazac ponude dostupni su ovdje: